Menu Zamknij
Psychoterapia
Psychoterapia to metoda pracy dla osób, które zmagają się z problemami, które obniżają ich komfort psychiczny lub wręcz utrudniają codzienne funkcjonowanie. Problemy w relacjach, pracy, poczucie osamotnienia, nadmierny stres, samokrytyka, choroba, uzleżnienia to tylko niektóre obszary pracy w których pomaga psychoterapia.  
Prowadzę psychoterapię w nurcie psychologii zorientowanej na proces. Oznacza to, że na sesjach będziemy najczęściej pracować z Twoim bieżącym doświadczeniem szukając znaczenia Twoich problemów. Niezależnie od nazwy Twojego problemy będziemy pracować z Tym jak Ty tego doświadczasz i szukać w wypartych i odrzuconych uczuciach jego rozwiązania. 
Psychoterapia dzieci, młodzieży, psychoterapia rodzinna
Współtworzę Ośrodek Psychoterapii dla Dzieci, Młodzieży i Rodzin Poza Centrum DOM. W ramach tego ośrodka prowadzę terapię dzieci i młodzieży oraz terapię rodzinną
  • Psychoterapia dzieci i młodzieży

    psychoterapia skierowana do młodych ludzi mająca im pomóc w ich indywidualnych trudnościach

  • Psychoterapia rodzinna

    terapia rodzinna obejmuje całą rodzinę i jest nakierowana na rozwiązywanie problemów , które pojawiają się w systemie rodzinnym

Więcej dowiesz się odwiedzając stronę www.pozacentrumdom.pl.
Metoda - Psychologia Zorientowana na Proces
Twórcą psychoterapii procesu, inaczej nazywanej Psychologią Zorientowaną na Proces, czyli POP (ang. Process Oriented Psychology) jest Arnold Mindell. Mindell jest amerykańskim psychoterapeutą, psychologiem, analitykiem jungowskim a także fizykiem. Obecnie POP to jedna z najszybciej rozwijających się metod świadomego wspierania indywidualnej przemiany. Z psychologią zorientowaną na proces zetknąłem się po raz pierwszy w 2010 roku na warsztatach rozwojowych dla mężczyzn i była to dla mnie „miłością od pierwszego wejrzenia”. Po latach poszukiwań znalazłem w niej sposób myślenia na świat, który bardzo szybko i efektywnie daje dostęp do rozwiązania wielu problemów. Jest to za każdym razem rozwiązanie unikatowe, dopasowane dla konkretnej osoby i co najważniejsze wynikające z jej aktualnego doświadczenia. Żaden logiczny argument nie zastąpi tego momentu, kiedy pracując z procesem wchodzimy w doświadczenie stanu, w którym rozwiązanie jest naturalnym dopełnieniem całej sytuacji. POP daje nam dostęp do rozwiązań leżących poza argumentami, którymi na co dzień obwarowujemy swoją tożsamość. Pozwala nam wkroczyć w nowe światy, doświadczyć nowych rozwiązań i cieszyć się wolnością działania. Niezwykłą zaletą POP jest także to, że w tym wszystkim nie nazywa i nie wartościuje żadnych stanów czy doświadczeń, Wszystko jest potrzebne i nawet w najgorszym czy najdziwniejszym doświadczeniu możemy znaleźć rozwiązanie problemu.
Narzędziem przemiany jest tu unikalny dla każdego człowieka proces, natomiast zadaniem terapeuty jest pomoc w jego odkryciu, dostrojeniu się i uważnym podążaniu za nim. POP jest metodą, która w problemach widzi rozwiązania. Dzięki pracy na różnych poziomach uwagi świadomość klienta ulega poszerzeniu, co pozwala na odszukanie źródła problemu i zobaczenie rozwiązania. Poszerzenie świadomości prowadzi także do lepszego samopoznania i akceptacji, a tym samym większej wiary w siebie, dojrzałości i poczucia sprawczości. Terapeuta posługujący metodą POP oferuje nowe sposoby radzenia sobie z obszarami doświadczenia, które są odbierane jako problematyczne lub bolesne. Pracuje ze snami – wchodząc w świat snu pozwala na odnalezienie zasobów potrzebnych klientowi w chwili obecnej. Uważnie obserwuje zajmując się symptomami fizycznymi, pracując z ciałem i relacjami. Psychologia zorientowana na proces jest uniwersalna. Metodą Pop można pracować indywidualnie, z parami, z grupami a także z wielkimi procesami zachodzącymi w świecie. Można ją zastosować do pracy z konfliktem w instytucji, organizacji a także w problemach pojawiających się w większych grupach społecznych.